ABOUT

ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ ၎သည္ ကမၻာေပၚတြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ အသင့္ဆံုး ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ အသက္ေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျပီး လူဦးေရ ၁.၄ ဘီလီယံတို႔ ေဘးဒဏ္သင့္ခဲ့ပါသည္။ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္သန္းေပါင္း ၂၀၀ သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးႏိုင္သည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။

SAFE STEPS သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအဆင့္မ်ား သည္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပိုမိုေဘးကင္းျပီး သဘာဝေဘးဒဏ္အား အံတုႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ရလြယ္ေသာ ပညာေပး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူအမ်ားထံ တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ျဖန္႕ေဝရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဗီဒီယိုမ်ား

<p>အေရးေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္</p>
<p>အေရးေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္</p>

အေရးေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္

၎ကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာယူေဆာင္ျပီး ေဝးရာသို႔သြားပါ

 • အေျခခံလိုအပ္သည့္အရာမ်ား- ေရ၊ အစားအစာ၊ ၾကက္ေျခနီေဆးအိတ္ႏွင့္ ဆပ္ျပာ
 • အဝတ္အစား
 • ဓါတ္မီး၊ ေရဒီယိုႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း။
 • အေရးၾကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 • ပုိက္ဆံ
<p>တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း</p>
<p>တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း</p>

တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း

မုန္တိုင္းမတုိက္မီႏွင့္ တိုတ္ခတ္ၿပီးေနာက္ စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ

 • ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ ့ ေျပာင္းပါ
 • အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းထားပါ
 • ခုိလံႈရန္ေနရာသုိ႔ သြားပါ
<p>ေျမငလ်င္</p>
<p>ေျမငလ်င္</p>

ေျမငလ်င္

ဤ တိက်ေသာ ထို အၾကံျပဳခ်က္ကိုလိုက္နာပါ

 • ပစၥည္းမ်ားကို ျမဲျမံေအာင္ခ်ည္ထားပါ
 • လွဲခ်ပါ၊ အကာအကြယ္ယူျပီး ျမဲျမဲကိုင္ထားပါ
 • ဓါတ္ေလွကား မသံုးပါႏွင့္
<p>မီး</p>
<p>မီး</p>

မီး

မီးေလာင္ေနသည့္ အခိုက္အတန္႔မွာ စိတ္ေအးေအးထားပါ

 • မီးျငိႇမ္းသတ္ပါ
 • ရပ္ပါ၊ လွဲခ်ပါ၊ လွိမ့္ပါ
 • မီးခိုးမ်ား ထြက္လာလွ်င္- ေအာက္ကို ဆင္းပါ / ေအာက္သို ့ဝပ္ပါ
 • အျပင္ထြက္ပါ- အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္း တီးပါ / သတိေပးပါ
<p>ေရၾကီးျခင္း</p>
<p>ေရၾကီးျခင္း</p>

ေရၾကီးျခင္း

သင့္အတြက္ ေျခေထာက္ျဖင့္ ေထာက္၍ မမီေသာ ေရအနက္သုိ႔ မသြားပါႏွင့္

 • လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေရစက္မ်ား ဂတ္စ္သံုးစြဲမႈမ်ား စသည္တို႔ကို ပိတ္ပါ
 • ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ ့ ေျပာင္းပါ
 • အျမင့္သို႔ ေရႊ႕ပါ
 • ေရစီးကို ေရွာင္ပါ

ေဘးကင္းေရး လမ္းၫႊန္ကတ္မ်ား

ပညာေပး သ႐ုပ္ျပ ပိုစတာမ်ား

ေဒါင္းလုတ္

အဂၤလိပ္

ဘာဟာမာ အင္ဒိုနီးရွား

ဘာဟာမာ မေလးရွား

ျမန္မာ

တရုတ္ (ေဟာင္ေကာင္)

တရုတ္ (ထိုင္ဝမ္)

ဖိလစ္ပိုင္

ထိုင္း

ဗီယက္နမ္

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အထူးကိုယ္စားလွယ္

MANNY PACQUIAO

၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တုိင္ဖုန္းမုန္တိုင္း ရိုလန္ဒါ (ဟိုင္ရန္ ) ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ၊ Hon. Emmanuel ‘မန္နီ’ ပတ္ကီြယိုသည္ SAFE STEPS (ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား) ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို ့လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို မွ်ေဝ အၾကံေပးခဲ့သည္။ သူသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္၏ သက္ေရာက္မႈကို ကိုယ္ေတြ႔နားလည္သူ ျဖစ္ျပီး အသက္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္သူတစ္ဦးသာလွ်င္မက သူသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကိုလည္း နားလည္သူျဖစ္သည္။

မန္နီပတ္ကီြယိုသည္ ႏိုင္ငံတကာသိ ဖိလစ္ပိုင္လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ေဒသရွစ္ခု၏ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပား၏ ဆယ္စုႏွစ္အေကာင္းဆံုး လက္ေဝွ႔သမားအျဖစ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆန္ရမ္ဂါနီ၏ လံုး ခ႐ိုင္၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပတ္ကြီယိုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အခြင့္အေရးနည္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ ပတ္ကြီယိုအဖြဲ႔အစည္းအား ထူေထာင္ သူျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာတည္ရာ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္လည္း ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ သူသည္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္အားေပးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ျပည္သူ႔တရားမွ်တမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီ၊ လူငယ္ႏွင့္ အားကစားေကာ္မတီႏွင့္ အႀကီးတန္းဒုဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီတို႔အပါအဝင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း မ်ဳိးစံုေသာေကာ္မတီမ်ား၏ လက္ရွိအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ပံ့ပိုးေပးသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

ကေမၻာဒီးယား

ျမန္မာ

ဖိလစ္ပိုင္

ေဒသဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ား

ေနာက္ထပ္ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါစာမ်က္ႏွာ ခ်ံဳ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ
Back To Top

အေပၚသို႔ျပန္သြားရန္