FIRST AID AMBASSADORS

<p>MARSHELLO LOLOT ARYAFARA<br />
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS</p>
<p>MARSHELLO LOLOT ARYAFARA<br />
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS</p>

MARSHELLO LOLOT ARYAFARA
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS

LIFEGUARD NG KUTA BEACH
BALAWISTA BADUNG SURF LIFE SAVING

<p>DR. MARIA SUNGA GUEVARA<br />
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS</p>
<p>DR. MARIA SUNGA GUEVARA<br />
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS</p>

DR. MARIA SUNGA GUEVARA
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS

DOKTOR AT TAONG MAPAGKAWANGGAWA

<p>WEE CHEE ONG<br />
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS</p>
<p>WEE CHEE ONG<br />
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS</p>

WEE CHEE ONG
EMBAHADOR NG PAUNANG LUNAS

SINGAPORE RED CROSS
PARAMEDIKO AT BOLUNTARYO NG RED CROSS

ABOUT

Halos 16,000 katao ang namamatay sa buong mundo araw-araw dahil sa pinsala/kapahamakan. Bagama’t itinuturing na ligtas ang mga tahanan, nangyayari dito ang 80 porsiyento ng mga aksidente.

Layunin ng SAFE STEPS First Aid na magbigay ng mahalagang kaalaman ukol sa paunang lunas, makaiwas sa pinsala sa oras ng kagipitan, at maging handang magligtas ng buhay.

MGA BIDYO

<p>NABALING BUTO</p>
<p>NABALING BUTO</p>

NABALING BUTO

HUWAG MATARANTA

 • Tumawag sa emergency services
 • Huwag galawin ang bahaging napinsala
 • Lagyan ng yelo
 • Panatilihin silang kalmado
<p>PASO</p>
<p>PASO</p>

PASO

MANATILING KALMADO KAPAG NAPASO

 • Buhusan ng malamig ang napasong bahagi
 • Balutan ng plastic wrap o plastic bag
 • Agad na humingi ng medikal na tulong
<p>NABULUNAN</p>
<p>NABULUNAN</p>

NABULUNAN

HUMINGA NG MALALIM AT KUMILOS NANG NAAAYON

 • Tumawag sa emergency services
 • Gawin ang 5 & 5
  • 5 beses na paluin ang likod
  • 5 mariing paloob at paitaas na pagtulak sa itaas na bahagi ng tiyan (thrust)
 • Ulitin hanggang sa maalis ang bara
 • kung nawalan ng malay ang taong nabulunan simulan ang CPR
<p>CPR</p>
<p>CPR</p>

CPR

ANG BUHAY AY NAKASALALAY SA IYONG MGA KAMAY

 • Tumawag sa emergency services
 • Tingnan kung may malay
 • Posisyon ng CPR
 • Gawin ang 2 & 2
  • 2 pump bawat segundo
  • 2 pulgada ang lalim (humigit-kumulang 6 na sentimetro)
<p>MATINDING PAGDURUGO</p>
<p>MATINDING PAGDURUGO</p>

MATINDING PAGDURUGO

MAGING KALMADO KAPAG NAKAKITA NG DUGO

 • Tumawag sa emergency services
 • Diinan ang bahaging nagdurugo
 • Huwag tanggalin ang anumang bagay na nakatusok
 • Itaas ang bahaging nagdurugo at panatilihing mainit
<p>STROKE</p>
<p>STROKE</p>

STROKE

GAWIN ANG F.A.S.T. SA ORAS NG PAG-ATAKE

 • Alalahanin ang F.A.S.T
  • Face (Pangitiin ang pasyente)
  • Arms (Ipaangat ang mga braso)
  • Speech (Pagsalitain ng simpleng parirala)
  • Time (Agarang aksiyon ang kailangan)
 • Tumawag sa emergency services

MGA KARD PANGKALIGTASAN

DOWNLOAD

INGLES

BAHASA INDONESIAN

BAHASA MALAYSIAN

BURMESE

CHINESE(HK)

CHINESE(TW)

FILIPINO

THAI

VIETNAMESE

MGA KATUWANG

MGA PANGUNAHING KATUWANG

 

MGA TAGAPAGTAGUYOD NA KATUWANG

INDONESIA

MALAYSIA

PILIPINAS

PINDUTIN PARA MAGBASA PAPINDUTIN PARA MAPALIIT

Bumalik sa simula