ABOUT

Higit 40 porsiyento ng mga kalamidad sa mundo ay nangyayari sa rehiyon ng Asya-Pasipiko, kaya sa buong mundo ito ang lugar na itinuturing na madalas magkaroon ng kalamidad. Simula 2005, humigit-kumulang 500,000 buhay ang nawala at 1.4 bilyong tao ang naapektuhan nito. Sa susunod na mga dekada, tinatayang 200 milyong buhay ng kabataan bawat taon ang lubhang maaapektuhan ng mga kalamidad.

Layunin ng SAFE STEPS Natural Disasters (Kalamidad) na magbigay ng mas madaling maunawaang mensahe kung paano maghanda sa mga kalamidad upang mas maraming tao ang maging ligtas at mas matatag.

MGA BIDYO

<p>EMERGENCY KIT</p>
<p>EMERGENCY KIT</p>

EMERGENCY KIT

PANATILIHIN ITONG NAKASARA AT PUMUNTA SA MALAYO

 • Mga pangunahing pangangailangan: tubig, pagkain, kit para sa paunang lunas (first aid kit), at sabon
 • Damit
 • Sulo, radyo, at mobile phone/telepono
 • Mahahalagang dokumento
 • Pera
<p>BAGYO</p>
<p>BAGYO</p>

BAGYO

MANATILING KALMADO BAGO AT PAGKATAPOS NG BAGYO

 • Lumikas
 • Maglinis
 • Sumilong
<p>LINDOL</p>
<p>LINDOL</p>

LINDOL

SUNDIN ANG PAYONG SUBOK NA

 • Tiyaking matatag at matibay ang mga gamit
 • Dumapa, magtakip/magtaklob, at humawak
 • Huwag gumamit ng mga elevator
<p>SUNOG</p>
<p>SUNOG</p>

SUNOG

MANATILING KALMADO SA ORAS NG PANGYAYARI

 • Sugpuin/Apulahin ang apoy
 • Huminto, dumapa, at gumulong
 • Kung may usok – dumapa
 • Lumikas – Patunugin ang alarma
<p>BAHA</p>
<p>BAHA</p>

BAHA

HUWAG LUMUSONG SA MALALIM NA TUBIG

 • Patayin ang mga kagamitan
 • Lumikas
 • Lumipat sa mataas na lugar
 • Umiwas sa umaagos na tubig

MGA KARD PANGKALIGTASAN

POSTER PANG-EDUKASYON

DOWNLOAD

INGLES

BAHASA INDONESIAN

BAHASA MALAYSIAN

BURMESE

CHINESE(HK)

CHINESE(TW)

FILIPINO

THAI

VIETNAMESE

EMBAHADOR PARA SA KALAMIDAD

MANNY PACQUIAO

Pagkalipas ng Bagyong Yolanda (Haiyan) noong Nobyembre 2013, inilaan ni Kgg. Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao ang kaniyang oras upang maging embahador para sa SAFE STEPS at magbahagi ng payong pangkaligtasan sakaling may maganap na kalamidad. Isa siyang mapagkawanggawa at isang survivor na nakauunawa sa epekto ng kalamidad bunga ng sariling karanasan.

Si Manny Pacquiao ay isang Pilipinong boksingero na kilala sa buong mundo. Siya ang kinatawan ng nag-iisang distrito ng Sarangani sa ika-16 na Kongreso ng Pilipinas, si Pacquiao rin ang nagtatag ng Pacquiao Partnership for the Poor Inc. na nagbibigay ng tulong pangkalusugan, pang-edukasyon, at pangkabuhayn sa mahihirap na mamamayan at mga indibidwal. Siya rin ang Embahador ng Habitat Hero para sa Habitat for Humanity na tumutulong sa pagbangon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bahay at komunidad. Isa rin siyang matatag na tagapagtaguyod ng kilusan laban sa human trafficking.

MGA KATUWANG

MGA PANGUNAHING KATUWANG

MGA TAGAPAGTAGUYOD NA KATUWANG

CAMBODIA

MYANMAR

PILIPINAS

MGA KATUWANG NA REHIYON

PINDUTIN PARA MAGBASA PAPINDUTIN PARA MAPALIIT
Back To Top

Bumalik sa simula