ABOUT

Sa buong mundo, 1.3 milyong tao taon-taon ang namamatay sa mga daan, habang 500 bata naman ang namamatay araw-araw. Ang mga aksidente sa daan ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga edad 15 hanggang 29.

Ito ay patuloy na isyung nagbabanta sa buhay ng mga indibidwal at sa kanilang mga pamilya, hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo, sa mga paunlad at maunlad na bansa.

Layunin ng SAFE STEPS Road Safety na magtaas ng kamalayan at magbigay ng mas madaling maunawaang mensahe ukol sa kaligtasan sa daan upang makatulong na magligtas at mangalaga nang maraming buhay hangga’t maaari. Nariyan din ang mga poster at polyeto na maaaring ipamahagi sa pamamagitan ng mga gawaing pampamayanan. Inaproba at pinagtibay ng International Federation of Red Cross at ng Red Crescent Societies ang lahat ng mga paalaala sa kaligtasan sa daan ng SAFE STEPS.

MGA BIDYO

<p>ABALA SA PAGMAMANEHO</p>
<p>ABALA SA PAGMAMANEHO</p>

ABALA SA PAGMAMANEHO

HINDI MO MAAARING SABAY MAGAWA ANG MGA GAWAIN, NA INIISIP MONG KAYANG GAWIN

 • Panatilihing nakatingin sa daan o Panatilihin ang iyong mga mata sa daan
 • Panatilihin ang parehong kamay sa manibela
 • Manatiling nakapokus (sa pagmamaneho)
<p>PAGMAMANEHO NANG LASING</p>
<p>PAGMAMANEHO NANG LASING</p>

PAGMAMANEHO NANG LASING

HINDI LANG ITO PAGLABAG, ITO RIN AY NAKASASAKIT/NAKASASAMA

 • Huwag magmaneho nang lasing
 • Huwag umasa sa mga panandaliang lunas
 • Magsaalang-alang ng alternatibong transportasyon/sasakyan
<p>MGA MOTORSIKLO</p>
<p>MGA MOTORSIKLO</p>

MGA MOTORSIKLO

ISA SA PINAKAMAPANGANIB NA URI NG TRANSPORTASYON/SASAKYAN

 • Laging magsuot ng helmet
 • Manatiling nakikita/natatanaw
 • Panatilihin ang isang ligtas na distansya/pagitan
<p>MGA PEDESTRIYAN</p>
<p>MGA PEDESTRIYAN</p>

MGA PEDESTRIYAN

ANG IYONG MGA MATA AT TAINGA ANG IYONG MGA KASANGKAPAN SA KALIGTASAN

 • Manatiling alerto at iwasan ang mga gambala
 • Lumakad sa mga ligtas na lugar
 • Huminto, Tumingin, Makinig at saka Tumawid
<p>MGA SINTURONG PANGKALIGTASAN</p>
<p>MGA SINTURONG PANGKALIGTASAN</p>

MGA SINTURONG PANGKALIGTASAN

PAGSUOTIN ANG LAHAT NG SINTURONG PANGKALIGTASAN AT KUNG AYAW AY HUWAG PASAKAYIN/PABABAIN

 • Isuot ang iyong sinturong pangkaligtasan
 • Tiyaking lahat ng mga pasahero ay nakasuot ng mga sinturong pangkaligtasan
 • Maingat na iupo ang mga bata sa angkop na upuang pambata na pangsasakyan
<p>MGA LIMIT NG BILIS</p>
<p>MGA LIMIT NG BILIS</p>

MGA LIMIT NG BILIS

MAS MABUTING DUMATING NANG HULI KAYSA ANG HINDI MAKARATING

 • Sundin ang itinakdang mga limit ng bilis
 • Magdahan-dahan sa mapapanganib na lugar
 • Panatilihin ang isang ligtas na distansya/pagitan

POSTER PANGKAMALAYAN

POSTER PANG-EDUKASYON

POLYETO UKOL SA KALIGTASAN SA DAAN

DOWNLOAD

INGLES

BAHASA INDONESIAN

BAHASA MALAYSIAN

BURMESE

CHINESE(HK)

CHINESE(TW)

FILIPINO

THAI

VIETNAMESE

EMBAHADOR NG KALIGTASAN SA DAAN

MICHELLE YEOH

Ang kinikilalang aktres, prodyuser na si Michelle Yeoh ang pinakaangkop na napiling maging Embahador para sa SAFE STEPS Road Safety. Simula 2008, inialay na ni Michelle ang kaniyang buhay sa pangangampanya upang kilalanin ang kaligtasan sa daan bilang priyoridad para sa global na pampublikong kalusugan at pagpapaunlad para sa parehong United Nations (UN ) at Federation Internationale de I’Automobile (FIA).

Si Michelle ay kasalukuyang Embahador ng Global Road Safety para sa UN Decade for Road Safety 2011-2010 at tagapagsalita para sa bagong FIA High Level Panel para sa Kaligtasan sa Daan, na naglalayong makipagkasundo sa pribadong sektor sa mas pagpapaigting ng sigla na harapin ang hamon sa kaligtasan sa daan sa buong mundo.

Siya ang nagunguna sa pangangampanya para sa Make Roads Safe (Gawing Ligtas ang mga Daan) mula pa noong 2008. Kabilang rin sa kaniyang pinangungunahan ay ang matagumpay na ‘Call for a Decade of Action’ sa mga kaganapan sa iba’t ibang dako ng mundo, at naglakbay para sa dokumentaryo na ‘Turning Point’ na ipinalabas sa buong mundo ng BBC noong 2009. Malaking bahagi din ang kaniyang ginampanan sa mahahalagang inisyatiba sa mga kampanya tulad ng FIA’s Action para sa Kaligtasan sa Daan, ng #SaveKidsLives, at sa kasalukuyan ng SAFE STEPS Road Safety.

Noong Marso 2010 at Abril 2014, siya ang kinatawan ng Malaysia sa UN General Assembly kung saan 100 pamahalaan ang nag-aproba sa panukala para sa Decade of Action, at naging tagapagsalita din siya sa Pangkagawarang Kumperensiya ng World Bank at Asia Development Bank.

“Handa na ang entablado. Bukas na ang mga ilaw. Handa na ang kamera. At sabi nga sa aking mundo, panahon na para sa aksyon.”

“Sa pagsasama natin, magkakaroon tayo ng kaalaman at mga panangga pangkaligtasan sa daan upang makapagligtas ng limang milyong buhay.”

Sa mga personal na paglalakbay ni Michelle sa mundo nasaksihan niya rin ang nakatatakot na epekto ng panganib sa buhay ng mga tao.

“Nakita ko ang epekto ng pinakamaliliit na pagbabago sa kaligtasan sa daan – at mga inisyatiba sa maliliit na daan – ay maaaring makapagbago sa buhay ng mga tao. Ang mga ito ay hindi sobrang mahal. Hindi rin ito nangangailangan ng mahabang panahon upang mapag-aralan. Ngunit sa mga ito makikinabang tayong lahat – sa bawat bansa – para sa mga buhay na naligtas nito, at sa naiwasang mga trahedya at kalungkutan.”

PINDUTIN PARA MAGBASA PAPINDUTIN PARA MAPALIIT

MGA KATUWANG

MGA PANGUNAHING KATUWANG

MGA TAGAPAGTAGUYOD NA KATUWANG

PANDAIGDIG

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pandaigdigang kaligtasaan sa daan: www.roadsafetyngos.org
Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kaligtasan sa daan sa mga karaniwang lugar sa: DITO

CAMBODIA

INDONESIA

MALAYSIA

MYANMAR

PILIPINAS

THAILAND

VIETNAM

PINDUTIN PARA MAGBASA PAPINDUTIN PARA MAPALIIT

Bumalik sa simula