SAFE STEPS สร้างสรรค์และพัฒนาโดยพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ที่มุ่งเน้นการมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคมและชุมชน โดยเนื้อแท้แล้ว SAFE STEPS เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้สื่อประกาศสาธารณะ (PSAs) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ ๆ แก่ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สร้างสรรค์โดย:

ด้วยการสนับสนุนจาก:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยบนท้องถนน และการรับมือภัยธรรมชาติ
เข้าไปที่:

การปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคนได้

แนวทางสากลในการปฐมพยาบาล
และการช่วยฟื้นคืนชีพปี 2016

ความปลอดภัยบนท้องถนน

มีส่วนร่วมกับเรา

การจัดการกับภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ

ความตระหนักรู้และข้อมูลที่สาธารณชนมีต่อการลดความเสียงจากภัยพิบัติ

#3500Lives

#SaveKidsLives

คู่มือข้อมูลความปลอดภัยบนท้องถนน

การปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคนได้

แนวทางสากลในการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพปี 2016

ความปลอดภัยบนท้องถนน

มีส่วนร่วมกับเรา

การจัดการกับภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ

ความตระหนักรู้และข้อมูลที่สาธารณชนมีต่อการลดความเสียงจากภัยพิบัติ

#3500Lives

#SaveKidsLives

คู่มือข้อมูลความปลอดภัยบนท้องถนน

ผู้สนับสนุนของเรา

ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้สนับสนุนรอง

ผู้สนับสนุนสากล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของความปลอดภัยบนท้องถนนระดับสากล www.roadsafetyngos.org
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน: คลิกที่นี่

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

พม่า

ฟิลิปปินส์

 

ไทย

เวียดนาม

ผู้สนับสนุนระดับภูมิภาค

คลิกเพื่อแสดงเพิ่มเติมคลิกเพื่อแสดงน้อยลง

กลับขึ้นข้างบน